Przyciski podświetlane (8)

Przyciski niepodświetlane (10)

Przyciski grzybkowe (6)

Joystick (4)

USB, RJ i lampki (6)

Bloki stykowe, źródła światła, adaptery (5)

Przyciski sterownicze typu 627 podświetlane, przyciski niepodświetlane, przyciski grzybkowe, Joysticki.