Przyciski podświetlane (7)

Przyciski niepodświetlane (11)

Przyciski grzybkowe (5)

Joystick (2)

Bloki stykowe, źródła światła, adaptery (7)

Przyciski sterownicze typu 527 podświetlane, przyciski niepodświetlane, przyciski grzybkowe, Joysticki.