Odbieraki sprężynujące M – małe (9)

Odbieraki sprężynujące D – duże (9)

Odbieraki niesprężynujące B – boczne (6)

Części zamienne (14)

Odbieraki prądu do suwnic

Odbieraki prądu do suwnic służą do utrzymywania ciągłego połączenia elektrycznego pomiędzy przewodem zasilającym (jezdnym), a aparaturą elektryczną urządzenia dźwigowego przeznaczonego do ruchu.

Przed zamontowaniem odbieraka należy sprawdzić stan połączeń śrubowych złącza podatnego. Ponadto ze ślizgu odbieraka należy usunąć warstwę ochronną za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W czasie przyłączania przewodu zasilającego należy zwrócić uwagę na ułożenie złącza podatnego wewnątrz odbieraka. Zaleca się zarówno przed jak i w czasie eksploatacji odbieraków smarowanie części trących się przez wpuszczenie kilku kropel oleju bezkwasowego. Konserwacja odbieraków ogranicza się do okresowego – zależnie od stopnia zapylenia środowiska, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – przeglądu, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń w postaci pyłu, kurzu i innych materiałów, szczególnie z izolatora oraz sprawdzenie stanu zużycia ślizgu. W przypadku stwierdzenia zużycia 4/5 grubości ślizgu, należy zużyty ślizg wymienić na nowy. Uwagi Zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy (IP-19/610-23/89) istnieje konieczność instalowania pod odbierakami specjalnych siatek zabezpieczających przed spadaniem detali w przypadku awaryjnego zniszczenia odbieraka.

Odbieraki prądu do suwnic